Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma BIG VILNIUS prekybos centro, interneto svetainės www.big-vilnius.lt klientams ir besinaudojantiems mūsų paslaugomis internetu. BIG VILNIUS Facebook ir Instagram paskyroms yra taikoma ši Privatumo politika ir atskira socialinių tinklų privatumo politika, su kuria galite susipažinti čia.

Jūsų duomenų, nurodytų šioje Privatumo politikoje, valdytojas yra prekybos centro BIG VILNIUS administratorius UAB „Entum“, įmonės kodas 300659808, adresas Ukmergės g. 369-101, Vilnius, telefonas (8 5) 264 3324, el. pašto adresas infobig@newsec.lt (toliau – BIG VILNIUS).

BIG VILNIUS gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Tvarkymo tikslai

Mes Jūsų pateiktus arba mūsų surinktus asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

  • statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų elgesį, siekiant išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis sistemos paslaugomis bei išanalizuoti jų efektyvumą. Be šių duomenų negalėtume tinkamai keisti bei redaguoti sistemos turinio ir siūlomų paslaugų;
  • paslaugoms plėtoti, stebėti ir gerinti, tikslinei reklamai tobulinti ir kitais tikslais. Šiuo tikslu kaupiama anoniminė informacija: bendri paieškos žodžių sąrašai iš įvairių paieškos programų;
  • atsakyti į Jūsų užklausas;
  • panaudoti asmens informaciją, jei asmuo, dalyvaudamas organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose laimi ir reikia susisiekti su juo;
  • susiekti ir pranešti apie pakeistas ar atnaujintas paslaugas, šios Privatumo politikos ar žaidimų ir konkursų taisyklių pakeitimus.

Slapukai

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

Galite nesunkiai ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar mobiliojo ryšio prietaiso naudodamiesi naršykle. Norėdami sužinoti kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, ieškokite nurodymų savo naršyklės „Pagalba“ skiltyje. Galite blokuoti slapukus arba pasirinkti, kad kaskart, kai slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį ar mobiliojo ryšio prietaisą, gautumėte įspėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręsite blokuoti slapukus, negalėsite pasinaudoti visais puslapio privalumais.

Kiekvieną kartą Jums lankantis interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

BIG VILNIUS interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Šaltinis Paskirtis
uidcid

TPC

C

adform.net, track.adform.net „Adform“ reklamos sistemos slapukai. Daugiau informacijos apie „Adform“ slapukus rasite čia: https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/
IDE doubleclick.net Google DoubleClick slapukai, kad pamatuotume savo internetinio marketingo kampanijų efektyvumą. Šie slapukai naudojami personalizuotai reklamai, kuri yra paremta ankstesniu apsilankymu mūsų interneto svetainėje. Daugiau informacijos rasite čia: www.google.com/policies/privacy/partners/
fr facebook.com „Facebook“ slapukai, skirti reklamai. Daugiau informacijos apie „Facebook“ slapukus rasite čia: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/
_ga_gid

_gat

_gcl_au

APISID

HSID

NID

S

SID

SAPISID

SSID

SIDCC

1P_JAR

DV

UULE

google.com, google.lt „Google Analytics“ svetainės statistikos stebėjimo slapukai. Šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Plačiau susipažinti su „Google Analytics“ privatumo politika galima čia: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
cookie_notice_accepted www.big-vilnius.lt Sutikimo su Privatumo politika patvirtinimo slapukas. Slapukas įrašomas vartotojui pasirinkus „Sutinku“ svetainės juostelėje su informacija apie Privatumo politiką. Šis pasirinkimas reiškia, kad vartotojui kitą kartą apsilankius svetainėje pakartotinai nebereikės sutikti su Privatumo politika.

 

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas prekybos centro BIG VILNIUS patalpose ir teritorijoje vykdomas siekiant užtikrinti prekybos centro turto saugumą, darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Prie vaizdo duomenų gali prieiti apsaugos paslaugas teikiančios įmonės.

Vaizdas stebimas BIG VILNIUS teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink pastatą, įėjimų į pastatą vietose, automobilių stovėjimo aikštelėje) ir patalpose (salėse, koridoriuose).

Dėl darbo prekybos centre specifikos vaizdas gali būti stebimas darbo vietose, patalpose ir teritorijose, kuriose dirba prekybos centro darbuotojai.

BIG VILNIUS užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik tie įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į prekybos centro patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

Jūsų asmens duomenys yra saugojami 1 savaitę nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas atsiuntus savo CV ir kitus duomenis. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Žaidimai ir konkursai

BIG VILNIUS gali tvarkyti Jūsų duomenis įvairių žaidimų ir konkursų ar akcijų vykdymo tikslais, siekiant nustatyti nugalėtoją ir perduoti prizus. Šiuo tikslu paprastai tvarkomi vardas, pavardė, asmens kodas ir kontaktiniai duomenys. Dalyvių duomenys tvarkomi sutikimo (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu).

Konkretaus žaidimo ar akcijos taisyklės ir asmens duomenų tvarkymo nuostatos gali skirtis, todėl prašome visada susipažinti su jų turiniu čia.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus BIG VILNIUS partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, BIG VILNIUS gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

Nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

BIG VILNIUS imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad BIG VILNIUS leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į BIG VILNIUS šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis, arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos, galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

UAB „Entum“

Juridinio asmens kodas 300659808

Ukmergės g. 369-101, Vilnius

Telefono Nr. (8 5) 252 6444

El. pašto adresas infobig@newsec.lt

Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. spalio mėn. 15 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.big-vilnius.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.