PC BIG VILNIUS taisyklės dėl dalyvavimo konkursuose FACEBOOK ir INSTAGRAM paskyrose

 • Konkurse gali dalyvauti visi FACEBOOK / INSTAGRAM vartotojai.
 • Konkurso laimėtojai renkami šiais būdais:
 1. jeigu yra vertinamos žaidėjų žinios, išradingumas ar kūrybiniai sugebėjimai, laimėtojus savo nuožiūra renka BIG VILNIUS administracijos darbuotojai arba reklamos paslaugas BIG VILNIUS teikiantys asmenys;
 2. jeigu laimėtojus lemia „Like“ paspaudimų ar kitų reakcijų skaičius, laimėtojus lemia „Like“ kiekis;
 3. kitais atvejais laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterines programas.
 • Konkurso dalyviai, norintys atsiimti prizus, turi išpildyti visas paskelbto konkurso taisykles.
 • Konkurso laimėtojų vardai ir pavardės yra skelbiami / naudojami šiems tikslams:
  a) laimėtojams paskelbti;
  b) prizams atsiimti.
 • Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka ir, laimėjimo atveju, suteikia teisę BIG VILNIUS ir jo paskyrą administruojančiai įmonei viešai skelbti / pažymėti JŲ vardus ir pavardes ar kitaip pavadintas laimėtojų paskyras.
 • Konkurso laimėtojai yra skelbiami to paties konkurso komentaruose, praėjus savaitei (7 dienoms) nuo jo paskelbimo dienos, jeigu konkurso sąlygose nėra nurodyta kitaip.
 • Konkurso laimėtojo paskelbimo žinutėje yra nurodoma, kad laimėtojas turi susisiekti su konkurso organizatoriumi per PC BIG VILNIUS FACEBOOK / INSTAGRAM paskyrą arba infobig@newsec.lt.
 • Atsiimti prizą laimėtojas gali tik susisiekęs su konkurso organizatoriumi ir gavęs atsakymą, kuriame yra nurodomas konkretaus laimėto prizo atsiėmimo laikas (paprastai suteikiamas 14 dienų po paskelbimo dienos atsiėmimo laikas).
 • Jei laimėtojas, praėjus 14 dienų po laimėjimo paskelbimo dienos, nesusisiekia su konkurso organizatoriumi, laimėtas prizas yra anuliuojamas, nebent konkrečiame konkurse nurodoma kitaip.
 • Atsiimti prizą galima tik pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
 • Prizą atsiimti gali tik pats laimėtojas.
 • Prizą galima atsiimti tik PC BIG VILNIUS (prizai nėra siunčiami paštu).
 • Jei laimėtojas dėl pateisinamų priežasčių negali atsiimti prizo, jis turi raštu informuoti konkurso organizatorių, kas konkrečiai (nurodyti asmens vardą ir pavardę) atsiims laimėtą prizą.
 • Jei konkursas vykdomas, reikalaujant išsaugoti specialų kuponą, pirkimo čekį ar užsakymo numerį, konkurso dalyvis, atsiimdamas prizą, privalo kartu su asmens dokumentu pateikti ir konkurso sąlygose prašomą kuponą, čekį ar kt.
 • Neįvykdęs visų konkurso sąlygų, net ir paskelbtas laimėtoju, laimėtojas netenka teisės į prizą.
 • Už savo duomenų tikslumą FACEBOOK / INSTAGRAM paskyrose atsako konkurso dalyvis. Neteisingai nurodžius duomenis, prizas asmeniui nebus įteikiamas.
 • Dalyvaudami konkurse dalyviai patvirtina, kad sutinka laikytis šių taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir informuoti apie pasikeitimus FACEBOOK / INSTAGRAM paskyrose.