Svetainės medis

Turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų? Kreipkitės į mus.

Užklausa išsiųsta. Geros dienos!

Gaukite mūsų naujienas ir pasiūlymus pirmieji! Užsisakykite BIG'o naujienlaiškį

big-search

Akcijos LAIMĖK PROJEKTORIŲ SAVO BIG FILMŲ VAKARAMS taisyklės

1. Akcija vyksta nuo 2019 m. liepos 10 d. iki 2019 m. rugpjūčio 13 d. prekybos  centre BIG VILNIUS adresu Ukmergės g. 369, Vilnius.
2. Akcijos organizatorius – UAB „Entum“ (toliau – Organizatorius).
3. Akcijoje galintys dalyvauti pirkėjai – vyresni nei 14 metų fiziniai asmenys, gyvenantys LR teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu per vieną ir tą pačią dieną perkantys prekių už ne mažesnę kaip 20 eurų sumą (tos pačios dienos pirkinių čekiai sumuojami) visose BIG VILNIUS parduotuvėse, išskyrus išimtis. Išimtys: Akcijoje nedalyvauja „Maximos“, draudimo bendrovių, bankų, lažybų punktų, pašto, mokesčių pirkimo kvitai bei čekiai, kuriuose yra tabako ir alkoholio prekių.
5. Vienas ne mažiau kaip 20 eurų pirkimo čekis (arba susumuoti čekiai) suteikia teisę BIG VILNIUS informacijos centre gauti vieną Akcijos kuponą su nutrinamuoju sluoksniu, po kuriuo yra paslėptas unikalus kodas ir momentinė loterija.
5.1. Akcijos momentiniai prizai – 1000 vnt. spragėsių. Momentinė loterija vyksta tol, kol yra prizų. Momentinius prizus Akcijos dalyvis atsiima BIG Vilnius informacijos centre.
5.2. Pasibaigus momentiniams Akcijos prizams, dalyvis toliau Akcijoje dalyvauja tik dėl pagrindinio prizo.
5.3. Akcijos pagrindinis prizas – projektorius su kolonėle (EPSON H867B projektorius ir SAMSUNG AKG VL550 kolonėlė).
7. Gautą kuponą su unikaliu kodu Akcijos dalyvis turi užregistruoti pats www.big-vilnius.lt arba, jam pageidaujant, kodas bus užregistruotas BIG VILNIUS informacijos centre.
8. Gautus Akcijos kuponus su unikaliu kodu dalyvis privalo saugoti iki Akcijos pabaigos.
10. Akcijos dalyvis 2019 m. rugpjūčio 14 d. BIG VILNIUS „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/bigvilnius ir BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt turi pats pasitikrinti, ar jo registruotas unikalus kodas laimėjo Pagrindinį prizą, ir kreiptis į Organizatorių telefonais: (8 5) 264 3324 arba +370 652 82 717.

 

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

1. Akcijos prizo laimėtojas bus renkamas 2019 m. rugpjūčio 14 d. www.big-vilnius.ltturinio valdymo sistemoje. Sistemos funkcionalumas leis, paspaudus vieną mygtuką, iš visų Akcijos metu įvestų unikalių kodų atrinkti vieną atsitiktinį ir unikalų kodą turintį laimėtoją.
2. Prizo laimėtojo unikalus kodas 2019 m. rugpjūčio 14 d. bus paskelbtas BIG VILNIUS „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/bigvilniusir BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt
3. Akcijos laimėtojo rinkimą stebės komisija, kurią turi sudaryti Akcijos Organizatoriaus – BIG VILNIUS – atstovas ir du atsitiktiniai BIG VILNIUS lankytojai. Jie užpildo ir pasirašo Laimėtojo ištraukimo aktą.
4. Prizo laimėtojas pas Organizatorių privalo atvykti ir prizą atsiimti iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
5. Prizo laimėtojas privalo Organizatoriui pateikti Akcijos kuponą su unikaliu kodu, sutampantį su paskelbtu www.facebook.com/bigvilnius arba www.big-vilnius.lt.
6. Prizo laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo–perdavimo aktą, kuris yra laikomas kaip tinkamai perduoto prizo garantas ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos.
7. Prizo laimėtojas yra informuotas, kad, pasirašius prizo priėmimo–perdavimo aktą, Organizatoriui pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis telefonas arba elektroninis pašto adresas) bus tvarkomi Organizatoriaus prizo perdavimo ir (ar) mokesčių apskaičiavimo (jei to prireiktų) tikslais. Išsamesnė informacija apie duomenų tvarkymą pateikiama skiltyje DUOMENŲ APSAUGA.
8. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojančiu, o prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
9. Jei laimėjimas, vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šio mokesčio sumokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka apmokės Organizatorius.

 

DUOMENŲ APSAUGA:

1. Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) teisiniu pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui.
2. Prizo laimėtojo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie yra Organizatoriaus įgalioti tvarkyti duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, kiti duomenų tvarkytojai, kurie padeda administruoti ir vykdyti Akciją.
3. Laimėtojo duomenys, susiję su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu / sumokėjimu, bus tvarkomi teisės aktuose nustatytą penkerių metų laikotarpį.
4. Prizo laimėtojas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
a) prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
b) teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
c) teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Organizatoriui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
d) teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui);
e) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt).
5. Prizo laimėtojas gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipdamasis į Organizatorių el. paštu infobig@newsec.lt arba telefonu (8 5) 264 3324.

 

KITOS NUOSTATOS:

1. Asmenys, pateikdami BIG VILNIUS informacijos centre pirkimo čekius ir gaudami unikalius kodus, patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei Organizatoriaus sprendimų. Akcijos dalyviui nesilaikant taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir neišduoti prizo.
2. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui-laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Akcijos Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.big-vilnius.lt/zaidimaspaskelbtos Akcijos taisyklės.
4. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos taisyklių keitimu, atšaukimu ar nutraukimu. Organizatorius neatsako ir neatlygina nuostolių / išlaidų, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako už Akcijos dalyvių išlaidas ir (ar) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Akcijoje (prekių įsigijimas Akcijos metu ir pan.).
5. Akcijos prizas į grynuosius pinigus yra nekeičiamas.  Organizatorius neatsako už laimėjimo metu įsigytų prekių garantinį ir pogarantinį remontą.
6. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas el. pašto adresu infobig@newsec.lt.
7. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Entum“, PC BIG VILNIUS administruojančių įmonių darbuotojai, UAB „Newsec Property Management LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
8. Informacija, pakeitimai ir (ar) papildymai apie Akciją skelbiami PC BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas, PC BIG VILNIUS informacijos centre bei teikiami telefonu (8 5) 264 3324 arba +370 652 82 717.