Svetainės medis

Turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų? Kreipkitės į mus.

Užklausa išsiųsta. Geros dienos!

Gaukite mūsų naujienas ir pasiūlymus pirmieji! Užsisakykite BIG'o naujienlaiškį

big-search

Akcijos KUPRINĘ PERKI – KALNĄ ŽAISLŲ LAIMI taisyklės

 

TAISYKLĖS:

 1. Akcija vyksta nuo 2018 rugpjūčio 09 d. iki 2018 m. rugsėjo 18 d. prekybos centre BIG VILNIUS, adresu: Ukmergės g. 369, Vilnius.
 2. Akcijos organizatorius – UAB „Entum“ (toliau – Organizatorius).
 3. Akcijoje galintys dalyvauti pirkėjai – vyresni nei 14 metų fiziniai asmenys, gyvenantys LR teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu perkantys vaikiškas prekes už bet kokią sumą šiose BIG VILNIUS parduotuvėse: „Deichmann“,
  „Dia Pavlo“, „Rieker“, „Nike“ išparduotuvė, „50 style“, „Audimas“, „Takko“, „Charlot“, „Topo centras“, „Vaga“, „Saldūs majai“, „Trikotažas Lt“, „Pramogų imperija“, „Gudragalvis“, „MaTaTa“, „Penki sezonai“, „Žaislų planeta“.
 4. Vienas pirkimo čekis, kuriame yra pirkta vaikiška prekė, suteikia teisę gauti vieną unikalų kodą.
 5. Pirkimo čekis, kuriame yra pirkta vaikiška prekė, BIG VILNIUS informacijos centre iškeičiamas į unikalų kodą.
 6. Gautą unikalų kodą Akcijos dalyvis turi užregistruoti interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas.
 7. Pirkimo čekis, kuriame yra pirkta vaikiška prekė, gali dalyvauti Akcijoje visą Akcijos laikotarpį.
 8. Gautus unikalius kodus Akcijos dalyvis privalo saugoti iki Akcijos pabaigos.
 9. Akcijos prizas – 1000 eurų vertės dovanų čekiai (po 50 eurų šių parduotuvių: „Deichmann“, „Dia Pavlo“, „Rieker“, „Nike išparduotuvė“, „50 style”, „Audimas“, „Takko“, „Charlot“, „Topo centras“, „Vaga“, „Saldūs majai“, „Trikotažas Lt“, „MaTaTa“, „Penki sezonai“ , po 100 eurų šių parduotuvių: „Pramogų imperija“, „Gudragalvis“, „Žaislų planeta“).
 10. Akcijos dalyvis 2018 m. rugsėjo 19 d. BIG VILNIUS „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/bigvilnius ir BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt turi pats pasitikrinti, ar jo registruotas unikalus kodas laimėjo Prizą ir kreiptis į Organizatorių telefonu (8 5) 264 3324 arba +370 652 82 717.

 

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

 1. Akcijos prizo laimėtojas bus renkamas 2018 m. rugsėjo 19 d. www.big-vilnius.lt turinio valdymo sistemoje: sistemos funkcionalumas leis, paspaudus vieną mygtuką, iš visų Akcijos metu įvestų unikalių kodų atrinkti vieną atsitiktinį ir unikalų kodą turintį laimėtoją.
 2. Prizo laimėtojo unikalus kodas 2018 m. rugsėjo 19 d. bus paskelbtas BIG VILNIUS „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/bigvilnius ir BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt.
 3. Akcijos laimėtojo rinkimą stebės komisija,kurią turi sudaryti Akcijos Organi- zatoriaus – BIG VILNIUS – atstovas ir du atsitiktiniai BIG VILNIUS lankytojai. Jie užpildo ir pasirašo Laimėtojo ištraukimo aktą.
 4. Prizo laimėtojas pas Organizatorių privalo atvykti iki 2018 m. spalio 3 d.
 5. Laimėtojas privalo Organizatoriui pateikti unikalų kodą, sutampantį su pa- 
skelbtu interneto puslapyje www.big-vilnius.lt/zaidimas.
 6. Prizo laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo–perdavimo aktą, kuris yra laikomas kaip tinkamai perduoto prizo garantas ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos.
 7. Prizo laimėtojas yra informuotas, kad pasirašius prizo priėmimo–perdavimo aktą Organizatoriui pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis telefonas arba elektroninis pašto adresas) bus tvarkomi Organizatoriaus prizo perdavimo ir (ar) mokesčių apskaičiavimo (jei to prireiktų) tikslais. Išsamesnė informacija apie duomenų tvarkymą pateikiama skiltyje DUOMENŲ APSAUGA.
 8. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojančiu, o prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
 9. Jei laimėjimas, vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šio mokesčio sumokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka apmokės Organizatorius.

 

DUOMENŲ APSAUGA:

 1. Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) teisiniu pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui.
 2. Prizo laimėtojo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie yra Organizatoriaus įgalioti tvarkyti duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, kiti duomenų tvarkytojai, kurie padeda administruoti ir vykdyti Akciją.
 3. Laimėtojo duomenys, susiję su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu / su- mokėjimu, bus tvarkomi teisės aktuose nustatytą penkerių metų laikotarpį.
 4. Prizo laimėtojas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
  1. prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Organizatoriui, su- sistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui);
  5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juo- zapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt).
 5. Prizo laimėtojas gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipiantis į Organizatorių el. paštu infobig@newsec.lt arba telefonu (8 5) 264 3324.

 

KITOS NUOSTATOS:

 1. Asmenys, pateikdami BIG VILNIUS informacijos centre pirkimo čekius, kuriuose yra pirkta vaikiška prekė, ir gaudami unikalius kodus, patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei Organizatoriaus sprendimų. Akcijos dalyviui nesilaikant taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir neišduoti prizo.
 2. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui-laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Akcijos Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
 3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.big-vilnius.lt/zaidimas paskelbtos Akcijos taisyklės.
 4. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos taisyklių keitimu, atšaukimu ar nutraukimu. Organizatorius neatsako ir neatlygina nuostolių / išlaidų, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu. Orga- nizatorius taip pat neatsako už Akcijos dalyvių išlaidas ir (ar) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Akcijoje (prekių įsigijimas Akcijos metu ir pan.).
 5. Akcijos prizas į grynuosius pinigus yra nekeičiamas. Organizatorius neatsako už laimėjimo metu įsigytų prekių garantinį ir pogarantinį remontą.
 6. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas el. pašto adresu infobig@newsec.lt.
 7. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Entum“, BIG VILNIUS administruojančių įmonių darbuotojai, UAB „Newsec Property Management LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
 8. Informacija, pakeitimai ir (ar) papildymai apie Akciją skelbiami BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas, BIG VILNIUS informacijos centre bei teikiama telefonu (8 5) 264 3324 arba +370 652 82 717.