Svetainės medis

Turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų? Kreipkitės į mus.

Užklausa išsiųsta. Geros dienos!

Gaukite mūsų naujienas ir pasiūlymus pirmieji! Užsisakykite BIG'o naujienlaiškį

big-search

Akcijos DRABUŽIUS PERKI, KAVOS APARATĄ LAIMI taisyklės

TAISYKLĖS:

 1. Akcija vyksta nuo 2018 rugsėjo 19 d. iki 2018 m. spalio 23 d. prekybos centre BIG VILNIUS adresu: Ukmergės g. 369, Vilnius.
 2. Akcijos organizatorius – UAB „Entum“ (toliau – Organizatorius).
 3. Akcijoje galintys dalyvauti pirkėjai – vyresni nei 14 metų fiziniai asmenys, gyvenantys LR teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu perkantys prekes už bet kokią sumą šiose BIG VILNIUS parduotuvėse: „50 style“, „Deichman“, „Nike išparduotuvė“, „Dia Pavlo“, „Rieker“, „Active friend“, „Apsirenkim.lt“, „Antėja“, „Fame“, „Audimas“, „Miesto stilius“, „Sidonas“, „Takko“, „Trikotažas LT“.
 4. Vienas pirkimo čekis, kuriame yra pirkta prekė iš trečiame punkte išvardintų parduotuvių, suteikia teisę gauti vieną unikalų kodą.
 5. Pirkimo čekis BIG VILNIUS informacijos centre iškeičiamas į unikalų kodą. 6. Gautą unikalų kodą Akcijos dalyvis turi užregistruoti interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas.
 6. Pirkimo čekis, kuriame yra pirktos prekės iš trečiame punkte išvardintų parduotuvių, gali dalyvauti Akcijoje visą Akcijos laikotarpį.
 7. Gautus unikalius kodus Akcijos dalyvis privalo saugoti iki Akcijos pabaigos.
 8. Galima laimėti dienos prizus ir finale – pagrindinį prizą.
 9. Kasdieniai Akcijos prizai: 10 pirkinių maišelių, 10 nešiojamų įkroviklių, 10 raktų pakabukų, 10 rankšluosčių, 10 užrašų knygelių, 10 termosinių puodelių, 10 kolonėlių.
 10. Akcijos pagrindinis prizas – kavos aparatas JURA A7.
 11. Akcijos dalyvis 2018 m. spalio 24 d. BIG VILNIUS „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/bigvilnius ir BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt turi pats pasitikrinti, ar jo registruotas unikalus kodas laimėjo pagrindinį Prizą, ir kreiptis į Organizatorių telefonais: (8 5) 264 3324 arba +370 652 82 717.
 12. Kasdienių prizų laimėtojų unikalūs kodai skelbiami tik BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas/laimetojai. Dėl kasdienių prizų atsiėmimo Akcijos dalyvis turi kreiptis į BIG VILNIUS informacijos centrą iki lapkričio 7 d.

ŽAIDIMAS www.big-vilnius.lt/zaidimas:

 1. Žaidėjas www.big-vilnius.lt/zaidimas ekrane mato kavos puodelį, su kuriuo reikia gaudyti rudojo bei baltojo cukraus kubelius. Už baltojo cukraus kubelius žaidėjas gauna 1 papildomą sekundę ir tašką. Už rudojo cukraus kubelį – 2 papildomas sekundes ir 2 taškus. Taip pat taškai ir sekundės atimami nepagavus kubelių. Už nepagautą baltojo cukraus kubelį atimama 1 sekundė ir taškas, už rudojo atimamos 2 sekundės ir taškai.
 2. Dienos prizo laimėtojai – du ilgiausiai cukraus kubelius gaudę ir daugiausiai taškų surinkę žaidėjai.
 3. Norint laimėti BIG VILNIUS prizus, reikia įvesti BIG VILNIUS informacijos centre gautą unikalų kodą.
 4. Dienos prizą laimėjęs unikalus žaidimo kodas yra skelbiamas interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas/laimetojai kitą dieną ryte.
 5. Atsiimdamas prizą BIG VILNIUS informacijos centre žaidėjas turi pateikti kortelę su unikaliu žaidimo kodu, sutampančiu su paskelbtu interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas/laimetojai.
 6. Pirkėjas, dalyvaujantis Akcijos žaidime ir atsiimdamas dienos prizą, neprivalo pateikti jokių savo asmens duomenų, tik kortelę su unikaliu žaidimo kodu.
 7. Prizus laimėtojai gali atsiimti iki 2018 m. lapkričio 7 d.

PAGRINDINIO PRIZO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS:

 1. Akcijos pagrindinio prizo laimėtojas bus renkamas 2018 m. spalio 24 d. www.big-vilnius.lt turinio valdymo sistemoje: sistemos funkcionalumas leis, paspaudus vieną mygtuką, iš visų Akcijos metu įvestų unikalių kodų atrinkti vieną atsitiktinį ir unikalų kodą turintį laimėtoją.
 2. Prizo laimėtojo unikalus kodas 2018 m. spalio 24 d. bus paskelbtas BIG VILNIUS „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/bigvilnius ir BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt.
 3. Akcijos laimėtojo rinkimą stebės komisija, kurią turi sudaryti Akcijos Organizatoriaus – BIG VILNIUS – atstovas ir du atsitiktiniai BIG VILNIUS lankytojai. Jie užpildo ir pasirašo Laimėtojo ištraukimo aktą.
 4. Prizo laimėtojas pas Organizatorių privalo atvykti iki 2018 m. lapkričio 7 d. 5. Prizo laimėtojas privalo Organizatoriui pateikti unikalų kodą, sutampantį su paskelbtu interneto puslapyje www.big-vilnius.lt.
 5. Prizo laimėtojas turi pasirašyti prizo priėmimo–perdavimo aktą, kuris yra laikomas kaip tinkamai perduoto prizo garantas ir jokios pretenzijos dėl jo perdavimo negali būti reiškiamos.
 6. Prizo laimėtojas yra informuotas, kad, pasirašius prizo priėmimo–perdavimo aktą, Organizatoriui pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis telefonas arba elektroninis pašto adresas) bus tvarkomi Organizatoriaus prizo perdavimo ir (ar) mokesčių apskaičiavimo (jei to prireiktų) tikslais. Išsamesnė informacija apie duomenų tvarkymą pateikiama skiltyje DUOMENŲ APSAUGA.
 7. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs prizo laimėtojas netenka teisių į jį. Tokio laimėtojo nustatymas tampa negaliojančiu, o prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
 8. Jei laimėjimas, vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, bus apmokestintas, šio mokesčio sumokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka apmokės Organizatorius.

DUOMENŲ APSAUGA:

 1. Prizo laimėtojo duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu (prizo perdavimo tikslu) ir teisinės prievolės (įstatymo) teisiniu pagrindu (mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tikslu). Aukščiau paminėti prizo laimėtojo duomenys yra reikalingi prizo perdavimui ir jų nepateikus Organizatorius negalės perduoti Akcijos prizo laimėtojui.
 2. Prizo laimėtojo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie yra Organizatoriaus įgalioti tvarkyti duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, kiti duomenų tvarkytojai, kurie padeda administruoti ir vykdyti Akciją.
 3. Laimėtojo duomenys, susiję su prizo perdavimu, mokesčių deklaravimu / sumokėjimu bus tvarkomi teisės aktuose nustatytą penkerių metų laikotarpį.
 4. Prizo laimėtojas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
  1. prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Organizatoriui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui);
  5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
   (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt).
 5. Prizo laimėtojas gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipdamasis į Organizatorių el. paštu infobig@newsec.lt arba telefonu (8 5) 264 3324.

KITOS NUOSTATOS:

 1. Asmenys, pateikdami BIG VILNIUS informacijos centre pirkimo čekius ir gaudami unikalius kodus, patvirtina, kad yra susipažinę su Akcijos taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei Organizatoriaus sprendimų. Akcijos dalyviui nesilaikant taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir neišduoti prizo.
 2. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą Akcijos dalyviui-laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Akcijos Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą, perrinkti laimėtoją arba prizas be jokių kompensacijų lieka Organizatoriui.
 3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas. Esant Akcijos taisyklių neatitikimams, galioja www.big-vilnius.lt/zaidimas paskelbtos Akcijos taisyklės.
 4. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos taisyklių keitimu, atšaukimu ar nutraukimu. Organizatorius neatsako ir neatlygina nuostolių / išlaidų, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako už Akcijos dalyvių išlaidas ir (ar) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Akcijoje (prekių įsigijimas Akcijos metu ir pan.).
 5. Akcijos prizai į grynuosius pinigus yra nekeičiami. Organizatorius neatsako už laimėjimo metu įsigytų prekių garantinį ir pogarantinį remontą.
 6. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir (ar) prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas el. pašto adresu infobig@newsec.lt.
 7. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Entum“, PC BIG VILNIUS administruojančių įmonių darbuotojai, UAB „Newsec Property Management LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
 8. Informacija, pakeitimai ir (ar) papildymai apie Akciją skelbiami PC BIG VILNIUS interneto svetainėje www.big-vilnius.lt/zaidimas, PC BIG VILNIUS informacijos centre bei teikiami telefonu (8 5) 264 3324 arba +370 652 82 717.